راهنمای ورود به سامانه ثبت طرح قرآنی

 توجه : فرایند ثبت طرح دارای دو مرحله می باشد:

الف) مرحله ی ثبت اطلاعات شخصی (ارائه کننده طرح): پس از کامل نمودن فرم مربوطه و ذخیره نمودن اطلاعات شخصی ارائه کننده طرح، سامانه کد رهگیری ۱۰ رقمی در اختیار متقاضی قرار خواهد داد و همزمان وارد مرحله ی(فرم) ثبت اطلاعات طرح خواهید شد.

ب) مرحله ی ثبت اطلاعات طرح: در این مرحله متقاضی قادر به ثبت اطلاعات یک یا چند طرح خود خواهد بود.

 

 اکنون با در نظر گرفتن شرایط زیر یکی از دو گزینه ثبت طرح قرآنی و یا پیگیری وضیعت بررسی طرح و یا ثبت طرح جدید را انتخاب نمائید:

۱- گزینه ثبت طرح قرآنی مخصوص آن دسته از متقاضیانی است که تاکنون در این سامانه اقدام به ثبت اطلاعات شخصی خود و گرفتن کد رهگیری نکرده اند.

۲ - گزینه پیگیری وضیعت رسیدگی به طرح و ثبت طرح جدید مختص کاربرانی است که قبلاّ با ثبت اطلاعات شخصی موفق به دریافت کد رهگیری ۱۰ رقمی شده اند و اکنون می توانند یکی از فعالیت های زیر را انجام دهند:

الف) اگر طرحی ثبت کرده اید و می خواهید از وضیعت کنونی طرح خویش آگاه شوید(اینکه طرح در کدام مرحله از فرایند رسیدگی است)

ب) در صورتیکه اطلاعات شخصی خود را وارد کرده ولی موفق به ثبت اطلاعات طرح نشده اید؛ می توانید اقدام به ثبت طرح خود کنید.

ج) در صورتیکه قبلاّ طرح یا طرح هایی را ثبت نموده اید و اکنون قصد ثبت طرح جدیدی را دارید.

۳-  متقاضي محترم! با گذشت زمان تقريبي ۲ هفته پس از تاريخ ثبت طرح ، با كد رهگيري ذكر شده مي­توانيد از فرآيند بررسی طرح خود آگاه شوید.